PHENO HORIZON CZŁONKIEM EIT RAW MATERIALS

Jako PHENO HORIZON dołączyliśmy do EIT RawMaterials – największego konsorcjum w branży surowcowej na świecie. Zostało ono zainicjowane i finansowane jest przez EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii) – organ Unii Europejskiej.

EIT RawMaterials realizuje wizję budowania trwałej konkurencyjności europejskiego sektora minerałów, metali i materiałów w całym łańcuchu wartości poprzez stymulowanie innowacji, edukacji i przedsiębiorczości.

EIT RawMaterials zrzesza ponad 120 partnerów głównych i stowarzyszonych oraz ponad 180 partnerów projektowych z wiodących branż, uniwersytetów i instytucji badawczych z ponad 20 krajów UE. Partnerzy EIT RawMaterials są aktywni w całym łańcuchu wartości surowców: od poszukiwań, wydobycia i przetwarzania minerałów po substytucję, recykling i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Współpracują nad znalezieniem nowych, innowacyjnych rozwiązań w celu zabezpieczenia dostaw i poprawy sektora surowców w Europie.

EIT RawMaterials ma na celu znaczne zwiększenie innowacyjności w sektorze surowców poprzez dzielenie się wiedzą, ułatwianie działań w zakresie kojarzeń, rozwój innowacyjnych technologii i wspieranie tworzenia przedsiębiorstw.

EIT RawMaterials wywrze znaczący wpływ na europejską konkurencyjność i zatrudnienie, stymulując i wspierając innowacje oraz wzmacniając pozycję studentów, przedsiębiorców i partnerów edukacyjnych zmierzających do gospodarki o obiegu zamkniętym. Doprowadzi to do wprowadzenia innowacyjnych i zrównoważonych produktów, procesów i usług, a także utalentowanych ludzi, którzy zapewnią społeczeństwu europejskiemu większe zrównoważenie gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

Więcej o EIT RawMaterials znajdziesz tutaj.

Więcej o naszych działaniach projektowych w ramach inicjatywy znajdziesz tutaj