OPOCZNO+

Wyłączone
Pheno Horizon

W dniu 2022.07.28 przeprowadzone zostało spotkanie oraz warsztaty projektowe dla Gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. Odbyły się one w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”, nr LIFE19 IPE/PL/000005 – IP LIFE PL Pilica Basin CTRL. 

Spotkanie wraz z warsztatami miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6 – sala USC. Uczestnikami spotkania byli międzi innymi:

  • Urząd Miejski w Opocznie – Tomasz Łuczkowski (zastępca burmistrza) oraz pracownicy Urzędu  
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Monika Owczarczyk, Joanna Sagalara 
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Bernadeta Brola 
  • FPP Enviro – Pawel Szalanski 
  • Pheno Horizon – Maciej Kowalczyk, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Artem Luhovyi  

Ogólna liczba uczestników wynosiła 18 osób w tym eksperci z RZGW, Entalpia-X, ERCE PAN 

Na początku warsztatów odbyła się intensywna dyskusja, która poruszona została przez zastępcę burmistrza – Tomasza Łuczkowskiego, na temat poprawy jakości stanu wód w rzekach Węglanka oraz Drzewica, a także w zalewie Opoczno. Podczas burzy mózgów na ten temat zostały wyłonione pomysły związane z wykorzystaniem Błękitno Zielonej Infrastruktury oraz regulacją wód spływowych z powierzchni terenów leżących w okolicy np. ogródków działkowych lub posesji.  

Intensywna dyskusja z czasem przeniosła się na temat związany z wykorzystaniem obszaru na terenie gminy, który ma wielki potencjał rekreacyjny. Jeden z uczestników zasugerował, że stworzenie odpowiedniej infrastruktury pozwoli dostosować miejsce do potrzeb lokalnych oraz wpłynąć na powstanie usług np. gastronomicznych. Powstał także pomysł połączenia danego miejsca z drogami leżącymi w pobliżu, poprzez wybudowanie drogi rowerowej. 

Pod koniec warsztatów podsumowane zostały tematy związane z adaptacją miast do zmian klimatu, poprawieniem warunków ekosystemów wodnych oraz planowaniem działań związanych z Błękitno Zieloną Infrastrukturą. 

W trakcie dyskusji naniesiono na mapę łącznie 21 nowych pomysłów oraz działań mających na celu poprawę jakości życia w mieście pod kątem środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym.