KOMISJA EUROPEJSKA: KONSULTACJE PUBLICZNE W SPRAWIE HORYZONT EUROPA

Wyłączone
Pheno Horizon

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ostatnich konsultacjach w sprawie pierwszego planu strategicznego dla programu Horyzont Europa.

TERMIN ZAKOŃCZENIA:

Piątek 18 września 2020 r o godzinie 18:00 czasu brukselskiego.

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety: ok. 20 minut

CEL BADANIA:

Uzyskanie informacji zwrotnych na temat spodziewanych skutków, na które będą ukierunkowane badania i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa”,


EUROPEJSKIE DNI BADAŃ I INNOWACJI

Istotnym wydarzeniem w procesie wspólnego projektowania będą wirtualne Europejskie Dni Badań i Innowacji, na które już teraz zapraszamy. Odbędą się one w dniach: 22 – 24 września 2020 r.

Właśnie w trakcie tego wydarzenia zostaną omówione wyniki badań ankietowych.