KONIECPOL+

Wyłączone
Pheno Horizon

W dniu 2022.07.21 odbyły się warsztaty projektowe dla Gminy miejsko-wiejskiej Koniecpol, w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”, nr LIFE19 IPE/PL/000005 – IP LIFE PL Pilica Basin CTRL. 

Rozmowy odbyły się stacjonarnie w Domu Kultury w Koniecpolu na ul. Szkolna 1. W spotkaniu uczestniczły między innymi następujące osoby:

  • Urząd Miasta i Gminy – Ryszard Suliga oraz inni reprezentanci  
  • Prezes MPK Sp. z o. o. w Koniecpolu – Tomasz Góra 
  • Koło PZW Koniecpol – Adam Wichrowski 
  • FPP Enviro – Pawel Szalanski 
  • Pheno Horiozn – Maciej Kowalczyk, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Artem Luhovyi  

Na spotkaniu rozmawiało 17 osób, w tym eksperci z RZGW, Entalpia-X, ERCE PAN. 

W trakcie warsztatów zostały poruszone tematy związane z adaptacją miast do zmian klimatu, poprawieniem warunków ekosystemów wodnych oraz omówieniem i planowaniem działań związanych z Błękitno-Zieloną Infrastrukturą. 

Szczególną aktywność w tym temacie wykazał pan Tomasz Góra (prezes MPK Sp. z o. o. w Koniecpolu) wskazując, że duża część planowanych inwestycji będzie się znajdować poza obszarem zurbanizowanym – w pobliżu funkcjonującego już zakładu komunalnego. Zasugerowano objęcie planem (MPA) obszaru całej gminy, a nie tylko części zurbanizowanej. 

W trakcie spotkania, bardzo istotny był również temat dotyczący zalewania terenów rolniczych w okolicach Koniecpola przez rzekę Pilicę, w wyniku podpiętrzania wód przez właściciela stawów.  Po dyskusji na ten temat, Przedstawiciele RZGW w Warszawie obiecali zbadać temat od strony proceduralnej (pozwoleń na podpiętrzanie). 

Podczas warsztatów na mapę wprowadzono 10 nowych pomysłów oraz działań mających na celu poprawę warunków jakości życia w mieście pod kątem środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym.