PROJEKT HEI4S3-RM DĄŻY DO WSPÓŁPRACY Z UKRAIŃSKIMI UCZELNIAMI

Konsorcjum HEI4S3-RM stara się o wejście we współprace z dwoma Uczelniami wyższymi z Ukrainy. Zarząd konsorcjum podjął pozytywną decyzję w sprawie chęci poszerzenia projektów o nowych partnerów. Potęcialne uczelnie z Ukrainy wyrazimy zainteresowanie udziałem w projekcie. Ekspansja projektu na Ukrainę wymaga jedynie jeszcze akceptacji ze strony Komisji Europejskiej.

Potencjalni partnerzy konsorcjum z Ukrainy

Potencjalnymi partnerami konsorcjum są dwie ukraińskich wyższych uczelni:

Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development

Głównym założeniem Instytutu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju w Ukrainie oraz kształtowania nowego typu myślenia, w którym wszystkie procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne, a także społeczno-ekologiczne będą brane pod uwagę z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W instytucie kształtują się między innym specjaliści na pierwszym oraz drugim stopniu (licencjat i magistratura): ekologia, technologia ochrony środowiska, turystyka, bezpieczeństwo cywilne.

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University jest wiodącą instytucją we wschodniej Ukrainie, która nie tylko zapewnia wysoką jakość usług edukacyjnych oraz prowadzi działalność naukową, ale także działa jako równorzędny partner zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Uniwersytet wnosi znaczący wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz działalność uniwersytetu: obejmuje zapewnienie równości płci, promowanie zmniejszania nierówności, zwiększanie spójności społecznej, ochrona środowiska, zwiększanie aktywności obywatelskiej, tworzenie trwałych instytucji, prowadzenie dialogów oraz partnerstwo w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Priorytety strategiczne HEI4S3-RM

  1. Zapewnienie wiedzy fachowej i zasobów w celu przekształcenia pomysłów w wartość w celu wspierania inteligentnej i zrównoważonej specjalizacji w regionach UE;
  2. Wzmocnienie pozycji i wspieranie innowatorów HEI4S3-RM w wypełnianiu luk w trójkącie wiedzy i instytucjach szkolnictwa wyższego;
  3. Wzmocnienie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, aby umożliwić innowacje ukierunkowane na osoby uczące się;
  4. Połączyć inteligentną specjalizację i otwarte innowacje w celu połączenia regionalnych i lokalnych ekosystemów z ogólnoeuropejskimi sieciami.