DUST – NOWY PROJEKT HORYZONTU Z UDZIAŁEM PHENO HORIZON

Wyłączone
Pheno Horizon

Z wielką radością informujemy, że PHENO HORIZON wyrusza w nową i obiecującą przygodę jako uczestnik ambitnego projektu Horizon o nazwie „DUST – Democratic JUst Sustainability Transition” (Tłumaczenie: „DUST – Demokratyczna Sprawiedliwa Tranzycja w Kierunku Zrównoważonego Rozwoju”). Ten projekt stanowi istotny krok w naszym zaangażowaniu w promowanie sprawiedliwej transformacji.

W centrum projektu DUST leży tworzenie i rozwijanie innowacyjnych narzędzi partycypacyjnych, które umożliwiają obywatelom aktywne zaangażowanie się w kształtowanie zrównoważonej przyszłości. W erze złożonych wyzwań środowiskowych niezbędne jest zaangażowanie społeczności i jednostek w procesy decyzyjne, które poprowadzą nas ku bardziej zrównoważonemu i sprawiedliwemu społeczeństwu.

Jednym z palących problemów, które zajmuje się projektem DUST, jest erozja instytucji demokratycznych w krajach Unii Europejskiej. Rozpoznając i przeciwdziałając tej niepokojącej tendencji, projekt dąży do skoncentrowania naszej uwagi na rozwiązaniach koncentrujących się na ludziach. Aspiruje do odnowienia demokracji poprzez wzmocnienie jej korzeni i zaangażowanie obywateli w sposób znaczący i wpływowy.

Projekt DUST z dumą kierowany jest przez renomowaną holenderską uczelnię Technische Universiteit Delft, znana ze swojego zaangażowania w badania nowatorskie oraz inicjatywy innowacyjne. Pod ich przywództwem jesteśmy gotowi na trwały wpływ na drodze ku bardziej demokratycznej, zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.

Współpraca jest kluczem do sukcesu tak ambitnych przedsięwzięć, a projekt DUST nie jest wyjątkiem. Z ogromną radością pracujemy w bliskim partnerstwie z uniwersytetami ze Szwecji, Niemiec i Polski, które przynoszą ze sobą swoje unikalne perspektywy i wiedzę specjalistyczną. Ponadto, uzyskaliśmy wsparcie od prestiżowych uniwersytetów ze Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, które podzielają naszą wizję promowania demokratycznej i zrównoważonej transformacji.

Ale to nie koniec; projekt DUST to prawdziwa ilustracja potęgi współpracy ponad granicami. Oprócz naszych partnerów akademickich, sieć organizacji z Belgii, Holandii, Szwecji, Niemiec i Polski aktywnie uczestniczy w tej transformacyjnej podróży, każda odgrywając istotną rolę w napędzaniu misji projektu naprzód.

Wraz z rozpoczęciem tej ekscytującej przygody jesteśmy pełni nadziei i determinacji, by mieć rzeczywisty wpływ na nasz świat. Razem, dzięki projektowi DUST, wytyczymy drogę ku demokratycznym, sprawiedliwym i zrównoważonym przemianom, które przyniosą korzyści nam wszystkim. Bądźcie na bieżąco z naszymi aktualizacjami i dołączcie do tej inspirującej podróży w stronę jaśniejszej przyszłości.