Wpisy odPHENO HORIZON

REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE PODCZAS XXV ZJAZDU HYDROBIOLOGÓW POLSKICH

W dniu 9 września 2022 r. odbędzie się piąta edycja Regionalnego Forum Eksperckiego, którego ideą jest połączenie przedstawicieli świata samorządu i biznesu. Podczas...

HEI4S3-RM EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION & TECHNOLOGY (EIT)

CEL PROJEKTU Projekt powstał, aby wzmocnić budowanie zdolności innowacyjnych Europy, dążąc do długoterminowego zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem idei gospodarki cyrkularnej w  celu...

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

OLP sp. z o.o. podpisała porozumienie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (Wydziału BiOŚ UŁ), którego głównym celem będzie: wymiana informacji pomiędzy...

SPOTKANIA LOKALNYCH PARTNERSTW DO SPRAW WODY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Pheno Horizon, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie Łódzkiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza do udziału w spotkaniach inicjujących powołanie Lokalnych Partnerstw do Spraw...

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ

OLP sp. z o.o. podpisała porozumienie z Politechniką Śląską, którego głównym celem będzie współpraca w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Współpraca będzie prowadzona w następujących formach:...

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY NIEPORĘT NA LATA 2022-2030

W roku 2021 nawiązaliśmy współpracę z Gminą Nieporęt, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju dla wskazanego samorządu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Realizacja...

FINALNA KONFERENCJA PROJEKTU INTERREG BSR WATERDRIVE

W dniach 1-3 grudnia odbywa się w Łodzi Finalna Konferencja projektu WATERDRIVE. Poniżej przedstawiamy agendę konferencji: Jeżeli ktoś jest zainteresowany udziałem on-line...

PODRĘCZNIK BUDOWANIA ZAUFANIA DLA LIDERÓW LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY

W ramach projektu WATERDRIVE „Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego” współfinansowanego przez Interreg Baltic Sea Region Program (umowa...

NARZĘDZIE PLANOWANIA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Z ZAKRESU GOSPODARADKI WODNEJ W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

NARZĘDZIE PLANOWANIA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Z ZAKRESU GOSPODARADKI WODNEJ W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

Rozwój narzędzi planowania jest zaspokojeniem potrzeby ujawnionej w pierwszych dwóch latach funkcjonowania projektu WATERDRIVE „Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskichw regionie...

ROLA I ZADANIA LIDERÓW LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY W PROCESACH ZARZĄDZANIA WODĄ W KRAJOBRAZIE. WYKORZYSTANIE METODY LIVING LAB.

W dniach 19-20.10.2021 i 25-26.10.2021 nasz zespół we współpracy z CDR Brwinów w centrum konferencyjnym Perła Leśna w Nadarzynie przeprowadził warsztaty w ramach projektu WATERDRIVE, których celem było wypracowanie...

1 2 3 6