społeczność

PROJEKT BADAWCZY DOTYCZĄCY POSTAW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH WOBEC UCIĄŻLIWYCH INWESTYCJI

Wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk realizujemy projekt badawczy dotyczący postaw społeczności lokalnych wobec uciążliwych inwestycji. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nosi tytuł „Zastosowanie koncepcji sensu miejsca i kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce”.