O nas

PHENO HORIZON powstało w odpowiedzi na potrzebę połączenia wiedzy urbanistów, ekonomistów i socjologów do budowania lepszej przestrzeni życia w obrębie miast, gmin, powiatów, województw i całych regionów.

Nasz multidyscyplinarny zespół to eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie urbanistyki, analiz gospodarczych oraz budowania strategii, bazujący w swoich działaniach na doskonałej znajomości zarówno lokalnych uwarunkowań, jak i aktualnie realizowanych projektów oraz podejmowanych inicjatyw, które już teraz sprzyjają rozwojowi obszarów funkcjonalnych. Współpraca ekspertów z różnych dziedzin gwarantuje bezcenny efekt synergii. W toku realizowanych prac kluczowe znaczenie ma dla nas zasada partnerstwa. W proces tworzenia dokumentów rozwojowych angażujemy interesariuszy projektów, których zapraszamy do aktywnego wypracowywania wyników prac. Działamy w oparciu o autorski program, bazujący na warsztatach i konsultacjach społecznych. Głos społeczny stanowi dla nas wartość nie do pominięcia. Uważamy, że każdy z partnerów zaproszonych do współpracy na różnych etapach realizacji zamówienia wnosi do prac nieocenioną wartość.

Nasi klienci