FUNCTIONAL CONNECTION OF THE DRZEWICZKA, WĄGLANKA RIVERS AND THEIR VALLEYS WITH PUBLIC SPACE OF OPOCZNO – CONCEPT – DEVELOPMENT OF DOCUMENTATION WITHIN SUPPORT FOR CITY DEVELOPMENT POPT 2014-2020

THE PURPOSE OF THE WORKSHOP

The workshop aims to form the assumptions of the documents developed as part of the project, i.e.:

 • Diagnoses of the current state
 • The concept of connecting the Drzewiczka and Wąglanka rivers and their valleys with the public space of the city of Opoczno – is divided into parts: the eco-hydrological part and the urban-architectural-natural part, containing:
  • Plan of renaturation of the Drzewiczka and Wąglanka rivers and their valleys;
  • Plan for improving the ecological status of the Drzewiczka and Wąglanka rivers and their valleys;
  • Guidelines for increasing flood protection of the Drzewiczka and Wąglanka rivers, with a functional connection of both rivers;
  • Guidelines for the development of a framework action plan leading to the improvement of the chemical quality of the waters of the Drzewiczka and Wąglanka rivers;
  • Make a detailed program for the development of riverside areas covered by the contract.

ORGANIZER AND VENUE OF THE WORKSHOPS

Organizer of the workshop: Municipal Office in Opoczno.

Venue: Municipal House of Culture in Opoczno (Chamber Hall), 4 Biernackiego street, Opoczno

https://goo.gl/maps/iGrsKvCZ7dp9jx2z7

Task executor: PHENO HORIZON (OLP Sp. z o.o.), contact: Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, (+48) 601401206

WORKSHOP SCHEDULE

DAY 1 – Thursday March 23 – ECOHYDROLOGICAL CONTEXT

THE TOPIC OF THE DAY: WHAT ABOUT THE RIVERS IN OPOCZNO?

PART 1SEMINARIUM EKSPERCKIE Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW, W TYM ZAPROSZONYCH PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI
  9:00 – 9:20Przywitanie uczestników      Burmistrz Opoczna   Opoczno – potencjał zielonego miasta nad rzekami – wprowadzenie do tematyki warsztatu      Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, PHENO HORIZON
9:20 – 10:00Rzeki Opoczna – ekohydrologiczne podstawy kształtowania miejskiej przestrzeni wielofunkcyjnej      dr hab. Iwona Wagner, Uniwersytet Łódzki
10:00 – 12:30  Opoczno – uwarunkowania ekohydrologiczne miasta – prezentacje i dyskusja na podstawie wyników prac diagnostycznych i posiadanej wiedzy)   Sesja 1: Uwarunkowania hydrologiczne i infrastrukturalne i zapobieganie suszy i powodzi miasta      Maciej Humiczewski, Komes Water Sp. z o.o.      (prezentacja + sesja Q&A) Sesja 2: Uwarunkowania środowiskowe – potencjał przyrodniczy dolin rzecznych      dr Zbigniew Kaczkowski, Uniwersytet Łódzki      (prezentacja + sesja Q&A) Sesja 3: Proponowane kierunki działań ekohydrologicznych      dr hab. Tomasz Jurczak, Uniwersytet Łódzki      (prezentacja + sesja Q&A)  
13:00 – 15:00Warsztat ekspercki – praca przy stołach tematycznych oraz prezentacja wyników prac      moderacja: Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON
PART 2OTWARTA SESJA WARSZTATOWA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
  16:00 – 16:10Przywitanie uczestników      Burmistrz Opoczna Opoczno – potencjał zielonego miasta nad rzekami – wprowadzenie do tematyki warsztatu      Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON  
16:10 – 16:30WYKŁAD INSPIRACYJNY Po co komu rzeka w mieście?      dr hab. Iwona Wagner, Uniwersytet Łódzki
16:30 – 16:45Opoczno – jak budować „miasto nad rzekami” – wnioski z sondażu, wprowadzenie do tematyki warsztatu      Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, PHENO HORIZON
16:45 – 18:00Warsztat ekspercki – rzeki w mieście – potrzeby i możliwości praca przy „stołach” tematycznych oraz prezentacja wyników prac każdego ze „stołów”      moderacja: Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON
18:00 – 18:30Podsumowanie plenarne      moderacja: Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON