Contact

Maciej Kowalczyk

607 929 905

maciej.kowalczyk@phenohorizon.com

Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk

601 401 206

malgorzata.grodzicka-kowalczyk@phenohorizon.com

Pheno Horizon jest marką OLP Sp. z o.o.

OLP Sp. z o.o.
ul. Traugutta 25
lokal 1507 (15 piętro)
90-113 Łódź

KRS: 0000553766,  
REGON: 361282378,
NIP: 7252084980

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI – ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO