About Us

PHENO HORIZON was created as an answer to the demand for establishing connections between urbanists, economists, and sociologists with the goal to build better living space in cities, commune, counties, vojevodships and whole regions.

Nasz multidyscyplinarny zespół to eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie urbanistyki, analiz gospodarczych oraz budowania strategii, bazujący w swoich działaniach na doskonałej znajomości zarówno lokalnych uwarunkowań, jak i aktualnie realizowanych projektów oraz podejmowanych inicjatyw, które już teraz sprzyjają rozwojowi obszarów funkcjonalnych. Współpraca ekspertów z różnych dziedzin gwarantuje bezcenny efekt synergii. W toku realizowanych prac kluczowe znaczenie ma dla nas zasada partnerstwa. W proces tworzenia dokumentów rozwojowych angażujemy interesariuszy projektów, których zapraszamy do aktywnego wypracowywania wyników prac. Działamy w oparciu o autorski program, bazujący na warsztatach i konsultacjach społecznych. Głos społeczny stanowi dla nas wartość nie do pominięcia. Uważamy, że każdy z partnerów zaproszonych do współpracy na różnych etapach realizacji zamówienia wnosi do prac nieocenioną wartość.

Our Clients