REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE

wyzwania / warsztat / dobre praktyki

PODSUMOWANIE

Niniejszym przedstawiamy Państwu podsumowanie Regionalnego Forum Eksperckiego, które odbyło się 11 czerwca 2018 roku w Lublinie pod hasłem: „Lubelskie priorytety. Jak efektywniej wykorzystać regionalne środki we współpracy biznesu z samorządem?”.

Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego p. Sławomira Sosnowskiego.

Forum skierowane było do liderów samorządowych z województwa lubelskiego, w szczególności do prezydentów, burmistrzów i wójtów zainteresowanych rozwojem.

Z poważaniem,

mgr inż. arch Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk
PHENO HORIZON

ORGANIZATORZY:

PARTNER WIODĄCY:

PARTNERZY:

RAMOWA AGENDA REGIONALNEGO FORUM EKSPERCKIEGO 2018 W LUBLINIE

09:30 – 10:00 rejestracja, poranna kawa
10:00 – 10:15 otwarcie z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego
10:15 – 11:30 sesja plenarna z udziałem ekspertów: „Lubelskie priorytety. Jak efektywniej wykorzystać regionalne środki finansowe we współpracy biznesu z samorządem ?” Artur Habza Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, Małgorzata Zielińska DNB Bank Polska, Bartosz Ziółek Amber Global Consulting, Marcin Pawlak Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego (moderator: Maciej Kowalczyk Pheno Horizon OLP Sp. z o.o.)
przerwa sałatkowa, wspólne zdjęcie
12:00 – 14:00 warsztaty tematyczne realizowane równolegle w grupach 30 osobowych:
  • Realizacja projektów termomodernizacji z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dobre praktyki. Marcin Pawlak Departament Rozwoju Regionalnego Woj. Łódzkiego, Katarzyna Eger Kancelaria Eger & Eger, Maciej Kowalczyk Pheno Horizon OLP Sp. z o.o.
  • Zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj. Finansowanie hybrydowe w JST. Justyna Kubera DNB Bank Polska, Bartosz Mysiorski Kancelaria DENTONS
  • Rewitalizacja Lubelskich Samorządów. Partycypacja społeczna jako narzędzie realizacji projektów Programów Rewitalizacji Lubelszczyzny. Małgorzata Zielińska DNB Bank Polska, Marzena Frąckowiak-Ciodyk DNB Bank Polska, Grzegorz Teresiński  Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk Pheno Horizon OLP Sp. z o.o.
lunch
14:30 – 15:00 podsumowanie, rozmowy, wywiady, wymiana kontaktów

PRELEGENCI RFE

Małgorzata Zielińska
Dyrektor Biura Sektora Publicznego
DNB Bank Polska S.A.
Artur Habza
Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Justyna Kubera
Doradca Klienta Korporacyjnego
DNB Bank Polska S.A.
Bartosz Mysiorski
PPP Development Manager
Dentos
Marzena Frąckowiak-Ciodyk
Doradca Klienta Korporacyjnego
DNB Bank Polska S.A.
Bartosz Ziółek
Prezes Zarządu Amber Global Consulting Sp. z o.o.
Marcin Pawlak
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Województwa Łódzkiego
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Grzegorz Teresiński
Dyrektor
Ypsilon Consulting
Maciej Kowalczyk
Główny Doradca
PHENO HORIZON
OLP Sp. z o.o.
Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk
Główny Projektant
PHENO HORIZON
OLP Sp. z o.o.

PRZEBIEG RFE

Rejestracja uczestników. Na znajdujących się w holu głównym Lubelskiego Centrum Konferencyjnego telewizorach była prezentowana animacja zapowiadająca wydarzenie, z logotypami Partnerów – w tym Partnera Wiodącego. Na ekranie w Sali Sesji Plenarnej od 9:30 do 10:00 była wyświetlana prezentacja składająca się ze slajdów poświęconych Partnerom w tym ENGIE POLSKA.

Sesja Plenarna z udziałem ekspertów. Temat sesji plenarnej został ściśle powiązany z ideą wszelkiego rodzaju działań polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej obiektów zarządzanych przez samorządy ze szczególnym uwzględnieniem idei partnerstwa publiczno-prywatnego. „Lubelskie priorytety. Jak efektywniej wykorzystać regionalne środki finansowe we współpracy biznesu z samorządem ?” to równocześnie myśl przewodnia Forum oraz tytuł sesji plenarnej. Spotkanie zostało otwarte słowem wstępu przez Pana Artur Habzę, Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego. Swoim uczestnictwem w sesji otwarcia zaszczycili nas Pani Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego DNB Bank Polska oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Pan Marcin Pawlak z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego. Biznes w dyskusji reprezentował Pan Bartosz Ziółek z firmy Amber Global Consulting, która wypełniła lukę z obszaru współpracy zagranicznej specjalizując się w budowaniu biznesu i relacji z partnerami chińskimi. Panel moderował Maciej Kowalczyk z Pheno Horizon OLP Sp. z o.o. łącząc zagadnienia ważne dla wszystkich uczestników Sesji z zainteresowaniem samorządów i praktycznym zastosowaniem rekomendacji eksperckich w codziennym funkcjonowaniu gmin oraz powiatów.

Warsztat tematyczny - Realizacja projektów termomodernizacji z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dobre praktyki. Celem tego warsztatu było zaprezentowanie wypracowanej w ramach województwa łódzkiego rozwiązania umowy o realizację inwestycji termomodernizacyjnych z wykorzystaniem mechanizmu finansowania hybrydowego. Rozwiązania zaprezentował uczestniczący w warsztacie pan Marcin Pawlak z Departament Rozwoju Regionalnego Woj. Łódzkiego. Wraz z prowadzącym - Maciejem Kowalczykiem z Pheno Horizon OLP Sp. z o.o. przybliżyli zebranym mechanikę umowy oraz opowiedzieli o procesie na przykładzie osiągnięć Miasta Zgierza w zakresie inwestycji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Duże zaskoczenie wśród uczestników wywołało przytaczane przez Pana Pawlaka zaangażowanie po stronie ENGIE w zakresie realizacji poszczególnych prac budowlanych zapewniających terminowe oddanie inwestycji.

Warsztat tematyczny - Zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj. Finansowanie hybrydowe w JST było kolejnym zaplanowanym warsztatem do poprowadzenia którego zgłosili swój akces Pani Justyna Kubera z DNB Bank Polska oraz Pan Bartosz Mysiorski z Kancelarii DENTONS. Obydwoje prelegenci przygotowali obszerne materiały merytoryczne związane z własnymi doświadczeniami w projektach PPP, mechanizmach finansowania oraz współpracy z samorządami w zakresie wdrażania rozwiązań partnerskich w inwestycjach komunalnych. Zaprezentowane przykłady działań w Powiecie Wielickim w województwie małopolskim, oraz w województwie śląskim pokazały szeroki wachlarz możliwości już sprawdzonych i gotowych do wdrożenia.

Warsztat tematyczny - Rewitalizacja Lubelskich Samorządów. Partycypacja społeczna jako narzędzie realizacji projektów Programów Rewitalizacji Lubelszczyzny był zaplanowanym warsztatem skupionym na trwających w lubelskim procesach inwestycji w obszarach zdegradowanych. Doświadczenie kilkunastu lat pracy z sektorem publicznym Pani Małgorzaty Zielińskiej z DNB Bank Polska, Pani Marzeny Frąckowiak-Ciodyk również z DNB Bank Polska oraz Grzegorza Teresińskiego z Fundacji Inicjatyw Menadżerskich z Lublina były gwarantem rzetelnej i praktycznej wiedzy z ww. zakresu.

Ze względu na równoczesne zainteresowania kilkoma tematami i prośbami ze strony uczestników Forum warsztaty zostały połączone.

PROMOCJA WYDARZENIA

Promocja wydarzenie prowadzona była za pośrednictwem kanałów elektronicznych – strona www poświęcona RFE oraz mailing kierowany bezpośrednio do uczestników i zainteresowanych.

Działania promocyjne prowadzone były również przez współorganizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego:

Materiały dotyczące wydarzenia zostaną udostępnione wszystkim zaproszonym (mailing).

FOTORELACJA Z WYDARZENIA

DZIĘKUJEMY!

REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE 2017

Kolejna edycja Regionalnego Forum Eksperckiego odbyła się w dniu 20 czerwca 2017 r w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi, przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34. Wydarzenie organizowane jest przez Pheno Horizon. W tym roku Partnerem Głównym była firma SKANSKA. Partnerem Wspierającym została firma ENGIE oraz Kancelaria Adwokacka Eger & Eger. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Łódzki. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy z Wydziałem Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Celem tegorocznego spotkania było dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji działań w trybie znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z omówieniem możliwości skutecznych wdrożeń ze szczególnym omówieniem:

Sesja plenarna „Dialog techniczny, Partner innowacyjny czy dialog konkurencyjny? Nowe tryby udzielania zamówień publicznych, nowe możliwości współpracy zamawiającego i wykonawcy”z uczestnictwem gości specjalnych: Michał Piwowarczyk - Ministerstwo Rozwoju, Marcin Pawlak - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, SKANSKA S.A. - Dyrektor Regionu, Maciej Kopański – Engie Technika Instalacyjna Sp. z o.o., Marcin Pluta – Burmistrz Brzezin, członek Zarządu SŁOM

„Dialog techniczny i partner innowacyjny. PZP a łódzka praktyka”.

Eksperci: Dyrektor Wydział ds. Zarządzania Projektami UMŁ, ekspert SKANSKA S.A., (moderator: Martyna Lubieniecka SKANSKA S.A.; Szymon Misztela PHENO HORIZON)

„Tramwaj regionalny zadaniem partnerskim”.

Eksperci: Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej UMWŁ, przedstawiciel Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Prezydent Pabianic, Prezydent Zgierza, ekspert SKANSKA S.A. - kompetencje inżynieryjne, Ekspert SKANSKA S.A. - kompetencje formalno-prawne (moderator: Marcin Pawlak Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego)

„Zaprojektuj, zbuduj, sfinansuj. Perspektywa JST”.

Eksperci: Miasto Zgierz, Miasto Pabianice, Ekspert RPO UMWŁ, ekspert Kancelarii Prawnej Eger & Eger Adwokaci, ekspert SKANSKA S.A., Ekspert DNB Bank Polska S.A. (moderator: Maciej Kowalczyk PHENO HORIZON, Katarzyna Kopczyńska-Eger Kancelaria Adwokacka Eger & Eger)

Wśród gości, którzy uczestniczyli w Forum, byli m.in.: p. Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic, p. Marcin Pluta – Burmistrz Miasta Brzezin, członek Zarządu Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, p. Robert Abramowski – Naczelnik Wydziału Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju, p. Marcin Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, p. Waldemar Olbryk – Wiceprezes ds. rozwoju biznesu SKANSKA Infrastructure Development, p. Karol Bandura – Koordynator Business Development SKANSKA S.A., p. Janusz Grądzki – Dyrektor Nowych Technologii Grupa Engie Polska.

Podsumowanie warsztatów Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj

Regionalne Forum Eksperckie okazało się doskonałą szansą do dyskusji nad możliwościami realizacji przedsięwzięć przez jednostki samorządu terytorialnego w formule Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj. Formuła ta pozwala na przerzucenie większości ryzyk budowlanych na wykonawcę. Zamawiający dokonuje płatności dopiero po końcowym odbiorze robót w dogodnych dla siebie ratach w okresie kilku a nawet kilkunastu lat. Taka formuła eliminuje także konieczność uwzględniania wydatków w indywidualnym wskaźniku zadłużenia danej jednostki. W formule Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj możliwa jest realizacja szerokiego spektrum przedsięwzięć począwszy od termomodernizacji obiektów, przez budowę obiektów pasywnych, przez wykonanie remontów oświetlenia, dróg czy w końcu budowę parkingów i innych obiektów użyteczności publicznej. Z wypowiedzi przedstawicieli gmin wynika, że zapotrzebowanie na takie inwestycje jest ogromne. Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu przedstawienia szczegółów założeń realizowania projektów w formule Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj.

Katarzyna Eger – Kancelaria Adwokacka Eger & Eger

EKSPERCI

Karol Bandura
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017
Janusz Grądzki
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017
Katarzyna Kopczyńska-Eger
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017
Maciej Kowalczyk
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017
Martyna Lubieniecka
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017
Krystian Malczewski
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017
Zbigniew Mieszała
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017
Szymon Misztela
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017
Waldemar Olbryk
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017
Mirosław Podraza
Eksperci Regionalnego Forum Eksperckiego 2017

REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE 2016


Naszym celem było zwrócenie uwagi na rolę i wagę procesów konsultacji społecznych w praktycznym ich stosowaniu w codziennych działaniach samorządu lokalnego – w zakresie planowania, prowadzenia i promocji działań.

W dniu 09.02.2016 miało miejsce pierwsze Regionalne Forum Eksperckie pod nazwą: którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pheno Horizon (OLP Sp. z o.o.) . Konferencja zgromadziła ponad 100 liderów samorządów województwa łódzkiego. Poruszana tematyka dotyczyła najbardziej aktualnych i budzących wśród samorządowców wiele emocji zagadnień związanych z nowymi regulacjami w zakresie rozwiązań strategicznych i planistycznych.

Tematyka konferencji podzielona została na trzy bloki tematyczne:

Blok 1: Partycypacja społeczna w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych i planistycznych.

Szczególna potrzeba podjęcia takich rozważań wynika z przyjętych nowych regulacji prawnych w tym.:

Istotne dla nas było wypracowanie dynamicznej formuły spotkania, dlatego zastosowaliśmy najpierw metodę wprowadzenia merytorycznego w formie krótkich wystąpień specjalistów oraz współtwórców ustaw. W tej roli z dużą przyjemnością wysłuchaliśmy Wiceministra Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego oraz Wiceprezesa Związku Miast Polskich Marcina Pluty. Część warsztatową, podczas której wypracowywano dobór technik partycypacji do planowanych działań rewitalizacyjnych w samorządach województwa łódzkiego poprowadzili eksperci Pheno Horizon.

Blok 2: Partycypacja społeczna w marketingu miast.

Marketing miast (w powiązaniu z marketingiem regionów) był tematem kolejnej części konferencji. Analizując przykłady działań promocyjnych, jakie prowadzone były do tej pory w województwie łódzkim oraz przykłady z kraju, podczas rozmowy z udziałem ekspertów analizowano wpływ prowadzonych działań promocyjnych na rozwój gospodarczy i napływ nowych inwestycji w województwie. Dyskutowano o roli zaangażowania lokalnych liderów, ekspertów w zwiększaniu skuteczności procesów. Szczegółowo zaprezentowano możliwości zaangażowania lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w realizacji długofalowych działań marketingowych dotyczących miast ale również środowisk wiejskich. W czasie części warsztatowej z udziałem ekspertów do spraw promocji województwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego omawiano skuteczność dotychczas stosowanych metod promocji w odniesieniu do województwa oraz poszczególnych gmin a także powstających w województwie stref inwestycyjnych.

Blok 3: Najciekawsze techniki partycypacji społecznej.

W tej części spotkania zaprezentowano ciekawsze techniki konsultacji, niektóre już stosowane przez samorządy, inne będące wciąż nowością a budzące wiele emocji i zainteresowania. Zaprezentowano najbardziej rozbudowane narzędzie wykorzystywane w szczególności w realizacji dokumentów planistycznych - warsztaty charrette. W panelu prowadzony przez Małgorzatę Grodzicką-Kowalczyk merytoryczne wprowadzenie przedstawił Daniel Piotrowski, projektant, specjalista w studiu projektowym MAU Mycielski Architecture & Urbanism.

Kolejna prezentacja pozwoliła uczestnikom poznać nowe narzędzie umożliwiającego z jednej strony uzyskanie niezwykle zaangażowanej postawy partycypacji wśród społeczności lokalnej a z drugiej zbudowanie nowego kanału finansowania i promowania zadań publicznych w nowoczesny sposób. W tematykę wprowadził nas Bartosz Filip Malinowski z CROWDthinks najlepszy polski crowdfindingowiec, inspirator, twórca takich kanałów jak http://wethecrowd.pl oraz www.facebook.com/WeTheCrowd.

Użyteczne narzędzia konsultacyjne aplikacji on-line zaprezentował przedstawiciel firmy ESRI w Polsce (link: http://administracja.maps.arcgis.com/home) nasz Partner Branżowy wydarzenia.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy na następne edycje RFE !


Marcin Pluta Maciej Kowalczyk
uczestnicy Regionalnego Forum Eksperckiego
uczestnicy Regionalnego Forum Eksperckiego
Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk Maciej Kowalczyk
Prezes ŁARR Przemysław Andrzejak
Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk
Paweł Orłowski
Witold Stępień
Bartosz Malinowski
Elżbieta Królikowska-Kińska
Marcin Wojciechowski