Projekt Building Ecosystem Integration Labs w HEI

PHENO HORIZON jest jednym z partnerów projektu Building Ecosystem Integration Labs w HEI w celu wspierania inteligentnej specjalizacji i innowacji w zakresie zrównoważonych surowców – HEI4S3-RM, koordynowanego przez Universidad de Oviedo.

CEL PROJEKTU


Projekt powstał, aby wzmocnić budowanie zdolności innowacyjnych Europy, dążąc do długoterminowego zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem idei gospodarki cyrkularnej w  celu modernizacji sektora surowcowego i wydobywczego. Założeniem gospodarki o obiegu zamkniętym jest utrzymywanie w gospodarce wartości produktów, materiałów i zasobów tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów jest ograniczone do minimum. Niniejsze działania stanowią istotny wkład w wysiłki UE na rzecz rozwoju zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Projekt zakłada wzmocnienie partnerstw między organizacjami szkolnictwa wyższego, biznesu i organizacji badawczych, dzięki opracowaniu nowatorskiej ścieżki dla przedsiębiorczych uniwersytetów.

HEI4S3-RM realizowany jest w ramach inicjatywy EIT (European Insitute of Innovation & Technology) HEI (Higher education institutions) Initiative, która jest kluczowym celem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w ramach jego nowej strategii, strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027.

METODOLOGIA


Projekt HEI4S3-RM prowadzony jest według określonej metodologii. Korzystając z dobrze działających potencjałów (organizacyjnych, dydaktycznych, badawczych, innowacyjnych, rozumiejących lokalne uwarunkowania) uczelni zaangażowanych w projekcie stworzone zostaną międzywydziałowe, współpracujące w ramach konsorcjum (międzynarodowe) Zintegrowane Ekosystemowe Laboratoria (EILs).

W jej skład wchodzą poniższe aktywności:

– zbudowanie laboratoriów integracji ekosystemów w każdym z 6 HEI w celu wspierania inteligentnej specjalizacji i innowacji w zakresie zrównoważonych surowców,

– promowanie konkretnych działań na rzecz szerszej kultury przedsiębiorczości oraz uczenie działań innowacyjnych i przedsiębiorczości w ośrodkach akademickich

– zarządzanie procesem z wykorzystaniem Zarządczych Rad przez uniwersytety angażując kadrę kierowniczą oraz specjalistów nie-akademickich,

– budowanie zdolności określonych multidyscyplinarnych struktur wsparcia, które będą zaangażowane w kierowanie procesem „Innowatorów HEI4S3-RM”

– wymianę dobrych praktyk między uniwersytetami UE.

WYZWANIA


Głównym wyzwaniem jest połączenie małych i średnich, ale efektywnych we współpracy uczelni z regionalnymi i lokalnymi ekosystemami innowacji w zakresie działań związanych z gospodarką cyrkularną w sektorze surowcowym i wydobywczym.

Istotną kwestią podczas jest także docieranie do studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz doktorantów studiów doktoranckich zachęcając ich między innymi do udziału w programie  Erasmus+, co poprawiłoby między innymi mobilność osób uczących się.

Kluczowym elementem jest integracja środowisk naukowych w różnych częściach Europy w ramach wspólnych wyzwań związanych z cyrkularną ekonomia oraz adaptacja do zachodzących zmian klimatycznych.


DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do europejskich instytucji szkolnictwa wyższego, które dzięki tej inicjatywy mogą stać się regionalnymi motorami innowacji oraz wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy w całej Europie.

Szkoła wyższaPaństwoLink
Universidad de OviedoHiszpaniahttps://www.uniovi.es/en/inicio
Universidad de HuelvaHiszpaniahttp://www.uhu.es/english/
Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of TimisoaraRumuniahttps://www.usab-tm.ro/en
Technical University of Georg AgricolaNiemcyhttps://www.thga.de/en/
Lapland University of Applied SciencesFinlandiahttps://www.lapinamk.fi/en
International Hellenic UniversityGrecjahttps://www.ihu.gr/ucips/
Pozostałe instytucjePaństwoLink
Mining and Metallurgy Institute Bor (MMI Bor)Serbiahttps://irmbor.co.rs/en/
Geological Survey of SloveniaSłoweniahttps://www.geo-zs.si/index.php/en/
Pheno HorizonPolskahttp://phenohorizon.com/

W późniejszym terminie linki do dedykowanych stron www projektu poszczególnych Partnerów.


This image has an empty alt attribute; its file name is MSK_PHH.jpg
MACIEJ KOWALCZYK

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla siebie skontaktuj się ze mną.